Kocián P. (2009): Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis Henrard. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III., Časopis Slezského zemského muzea, série A, 58, 240