Hédl R. & Taraška V. (2021): Kukačka aneb Exkurze do lomu za léčebnou, Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 33–38