Kocián P. (2009): Invazní starček úzkolistý (Senecio inaequidens) také na severní Moravě a ve Slezsku, Acta Musei Beskidensis 1, 23–29