Batoušek P. (2013): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Břestecká skála, Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.]