Kocián P. (2014): Pelyněk Tournefortův (Artemisia tournefortiana) – dálniční druh na území České republiky?, Acta Carpathica Occidentalis 5, 56–60