Batoušek P. (2014): Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Bečevná, Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín.]