Valošek Č. (1975): Výskyt vstavačovitých rostlin v lese Lomy na katastru obce Albrechtice, Těšínsko 1975/4, 36