Tkáčiková J. (2015): Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy