Kocián P. (2012): Nález starčku úzkolistého (Senecio inaequidens DC.) v Novém Jičíně (severní Morava, Česká republika), Acta Carpathica Occidentalis 3, 111–113, http://www.kvetenacr.cz/publikace/Kocian-2012-Nalez-starcku-uzkolisteho-senecio-inaequidens-v-novem-jicine-moravia-czech-republic.pdf